VERHUISD NAAR TANDZORG LOCATIE WESTLAND-HONSELERSDIJK!

 

Klacht voorleggen aan de klachtenfunctionaris

Wanneer uw klacht niet met de betrokkene(n) kan worden opgelost, dan kunt u deze voorleggen aan de Klachtenfunctionaris van Tandzorg Den Haag-Houtwijk.

Hiervoor is een klachtenformulier beschikbaar. De Klachtenfunctionaris zal de rol van bemiddelaar op zich nemen en samen met de betrokkene(n) het probleem proberen op te lossen. Deze onafhankelijke procesbegeleider zet zich in om snel tot een effectieve afhandeling van een klacht te komen. De Klachtenfunctionaris kan een onafhankelijk deskundige om advies vragen.

Een onafhankelijk deskundige is een adviseur die ervaring heeft met klachtbehandeling en met de verschillende tandheelkundige differentiaties. U heeft recht op een uitspraak over uw klacht binnen een termijn van zes weken.

Ingeval de bemiddeling door de klachtenfunctionaris succesvol is en de betrokkene(n) een oplossing voor het probleem hebben gevonden, zal de klachtenfunctionaris deze uitkomst op schrift stellen en aan partijen toezenden.

Indien u na de behandeling nog ontevreden bent, heeft u verschillende mogelijkheden:

  • Indien het gaat om een klacht tegen een medisch beroepsbeoefenaar, kunt u uw klacht indienen bij de burgerlijke rechter.
  • Indien het gaat om zaak- of persoonsschade, kunt u uw klacht indienen bij de Geschillencommissie.
     

Geschillencommissie

Als de klacht niet wordt opgelost met de hulp van de Klachtenfunctionaris, dan kunt u uw klacht(en) laten beoordelen door de Geschilleninstantie Mondzorg. Deze instantie kan uitspraken doen over een schadevergoeding. De tandartspraktijk en de medewerkers zijn aangesloten bij de Geschilleninstantie Mondzorg. De Geschilleninstantie Mondzorg is een gezamenlijk initiatief van de beroepsorganisaties (KNMT, ANT, ONT en NVM). De Geschilleninstantie Mondzorg neemt de klacht in behandeling, doet uiteindelijk een bindende uitspraak en kan claims tot € 25.000,- toewijzen.

Contact

Tandzorg Den Haag-Houtwijk
Van der Goesstraat 17
2675 TS Honselersdijk

Telefoonnummer: 0174-670770
E-mailadres: info@tandzorgwestland.nl

Let op: verhuisd naar Tandzorg Westland-Honselersdijk

Wat blijft hetzelfde?

  • Het team van behandelaren en assistenten
  • Uw dossier blijft ins ons systeem

Wat is nieuw?

  • De locatie
  • Een deel van de naam en het logo
© 2019, Tandzorg Den Haag-Houtwijk | Alle rechten gereserveerd | Laatst gewijzigd juli 2019